Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BENAC

Značenje i porijeklo prezimena BENAC: Odakle potječe?Prezime BENAC jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a posebno se često pojavljuje u Dalmaciji. Prezime je nastalo od osobnog imena "Bene", ko