Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BELIR

Prezime Belir zasigurno je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj te je relativno rijetko. Prema dostupnim podacima, prezime Belir se najviše pojavljuje u sjevernom dijelu Hrvatske, točnije u M