Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BELEC

Značenje i porijeklo prezimena BELEC: Odakle potječe?Prezime Belec, kao i mnoga druga prezimena, ima svoje korijene u nekom zanimanju ili osobnoj karakteristici osobe koja ga je nosila u prošlosti.