Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEHIN

Prezime Behin relativno je rijetko prezime koje se sastoji od pet slova. U Hrvatskoj se ovo prezime pojavljuje uglavnom u sjeverozapadnom dijelu zemlje, dok se u svijetu javlja u manjem broju u nekim