Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALOG

Prezime BALOG je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a također se može pronaći i u drugim zemljama, poput Mađarske, Slovačke, Srbije, Rumunjske i Češke. Ovo prezime ima složeno porijeklo i često