Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RISTESKI

Prezime RISTESKI jedno je od češćih prezimena u Makedoniji. Ovo prezime ima zanimljivu povijest i značenje koje seže u prošlost. Prezime RISTESKI može se pronaći u različitim oblicima, poput Risteski,

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RISTEVSKI

Prezime RISTEVSKI ima makedonsko porijeklo i znači "sin Riste" ili "pripadnik obitelji Riste". Riste je u Makedoniji vrlo često ime, a prezime RISTEVSKI danas se najčešće javlja u Makedoniji, Sjeverno

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ULEMEK

Ulemek je prezime koje se najčešće može pronaći u Srbiji, ali i u nekim drugim zemljama Balkana. Prezime Ulemek izvorno potječe iz Turčina, malog sela u općini Kula u Srbiji.Prezime Ulemek ima zani

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JOVANOV

Prezime Jovanov je vrlo često u zemljama bivše Jugoslavije, a posebno u Srbiji i Makedoniji. Ime Jovan, od kojeg je prezime nastalo, je biblijsko ime koje se pojavljuje u Novom zavjetu. Jovan je bio j

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JEVTIĆ

Značenje i porijeklo prezimena JEVTIĆ: Odakle potječe?Prezime JEVTIĆ je vrlo često u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Ime JEVTIĆ potječe od imena Jevta, koje je skraćenica od imena

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JEVTIĆ

Značenje i porijeklo prezimena JEVTIĆ: Odakle potječe?Prezime JEVTIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Srbiji, a koristi se i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prezime JEVTIĆ nastalo je od imena