Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALJA

Prezime BALJA je jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći na prostoru Balkana. Ovo prezime se najčešće može pronaći u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Značenje ovog prezimen