Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALIŠ

Prezime Bališ ima svoje korijene u Hrvatskoj te se najčešće može pronaći u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebice u Koprivničko-križevačkoj županiji. Značenje ovog prezimena nije sasvim jasno, no pre