Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALDE

Prezime BALDE može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, a posebno je često u Africi i Južnoj Americi. Međutim, porijeklo ovog prezimena zapravo seže u Europu.Prema nekim izvorima, prezime BAL