Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALAŽIN

Prezime Balažin jedno je od zanimljivijih prezimena u Hrvatskoj, a naročito u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Iako su mnogi zainteresirani za značenje ovog prezimena, malo je poznato o njegovom porijek