Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALAŠKO

Značenje i porijeklo prezimena BALAŠKO: Odakle potječe?Prezime BALAŠKO pripada skupini prezimena koja su nastala od imena ili nadimaka, a često se koriste u Istočnoj Europi. Ovo prezime je zabilježe