Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJUK

Prezime BAJUK zauzima važno mjesto u hrvatskoj kulturi i povijesti. Ovo prezime je relativno često u Hrvatskoj, a posebno u Gorskom kotaru i Lici. Prezime BAJUK ima slovensko porijeklo, a ime se može