Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJS

Značenje i porijeklo prezimena BAJS: Odakle potječe?Prezime Bajs može se pronaći u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Prema nekim teorijama, prezime Bajs potječe od njemačkog prezimena Beis, koje je n