Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAGAT

Prezime BAGAT je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i šire. Iako se ne čuje često, ovo prezime ima svoju priču i porijeklo koje seže daleko u prošlost.Prema dostupnim podacima, prezi