Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAĆO

Prezime Baćo u Hrvatskoj je relativno često i često se može čuti u Dalmaciji, posebice u okolici Splita, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Prezime Baćo je izvedeno od imena Balthazar, koje je grčkog