Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAČA

Prezime Bača jedno je od češćih i zanimljivijih prezimena u Hrvatskoj. Prema nekim izvorima, prezime Bača potječe iz Vojvodine, a prema drugima, iz Like. Međutim, bez obzira na to, ovo prezime ima zan