Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BABEC

Značenje i porijeklo prezimena BABEC: Odakle potječe?Prezime BABEC jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i dalje postoji mnogo ljudi koji ga nose. Ovo prezime potječe iz Slavonije, t