Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ATALIĆ

Prezime Atalić je vrlo zanimljivo i specifično prezime koje ima svoje korijene u Hrvatskoj. Ovo prezime se pripisuje hrvatskom podrijetlu te je vrlo rasprostranjeno u Dalmaciji, posebno u Šibeniku i o