Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ARIĆ

Značenje i porijeklo prezimena ARIĆ: Odakle potječe?Prezime ARIĆ jedno je od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Prezime ARIĆ potječe od muškog imena Ar i sufiksa -ić koji u