Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ALVAĐ

Prezime ALVAĐ spada u kategoriju prezimena koja se javljaju uglavnom u sjevernoj Hrvatskoj, točnije u Međimurju i okolici. Prezime se sastoji od pet slova, od kojih su prva dva A i L vjerojatno kratic