Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AKIK

Prezime AKIK ima tursko porijeklo te se može prevesti kao "biser" ili "dragulj". Nositelji prezimena AKIK u Hrvatskoj uglavnom se nalaze u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a najveć