Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AHMIĆ

Prezime Ahmić jedno je od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Ovo prezime ima značajnu povijesnu i kulturnu važnost za Bošnjake, a ima i veliku osobnu važnost za sve one koji nose to prezime.Pre