Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AGAJ

Prezime Agaj je jedno od najčešćih prezimena u Albaniji. Ime Agaj je jedno od najstarijih albanskih imena, koje datira iz vremena prije dolaska Osmanlija na Balkan. Ovo prezime nosi posebno značenje z