Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AFRIĆ

Afrić je prezime koje se često može susresti u Hrvatskoj, posebice u Hercegovini. Prezime ima zanimljivo porijeklo i nekoliko mogućih značenja.Prema jednoj teoriji, prezime Afrić potječe od riječi