Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ADŽAIP

Značenje i porijeklo prezimena ADŽAIPPrezime ADŽAIP je relativno rijetko prezime koje se pojavljuje u nekoliko europskih država, kao što su BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Mnogima se čini da je