Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ABEL

Značenje i porijeklo prezimena ABEL: Odakle potječe?Prezime Abel jedno je od mnogih prezimena koja imaju drevno podrijetlo. Riječ je o prezimenu koje potječe iz njemačkog govornog područja te se naj