U lovačkom društvu dok su plemena lovila svoju hranu, lovci su se mazali bojama radi mimikrije (prikrivanja, maskiranja) i iz ritualnih razloga da potaknu hrabrost u sebi, a mazali su se i blatom ili