Jedan od novijih proizvoda koje je ponudila industrija fotoaparata su fotoaparati za djecu. Nekoliko je trendova utjecalo na to da se proizvođači fotoaparata odluče na proizvodnju posebnih linija foto