Zanimljivosti

Gdje izvire Sava

Rijeka Sava izvire u Sloveniji, ali to je država, a ne izvor, naime ne postoji jedan izvor gdje izvire Sava jer ta velika rijeka nastaje od dvije sutoke koje svaka za sebe izvire iz drugog izvora. Sut