Garamycin je antibiotik koji se koristi za liječenje teških bakterijskih infekcija koje su uzrokovane gram-negativnim i gram-pozitivnim bakterijama. Ovaj lijek sadrži aktivni sastojak gentamicin, koji