Politička i ekonomska kriza kao okidač za Francusku revoluciju

Francuska revolucija jedan je od najvažnijih događaja u povijesti Europe. Između 1789. i 1799. godine, Francuska je prošla kroz dramatič