Što napraviti kada slomimo nožni prst? Nožni prsti svakako neće biti zahvalni kada udarimo sto na sat u nogu od stola pa slomimo prst, a mogu i zamisliti Vas kako se sada križate na ovu pomisao. Ipak,