Financije

Mikro zajmovi

Mikro zajmovi su financijski instrumenti koji su namijenjeni malim poduzetnicima i pojedincima koji nemaju pristup tradicionalnim bankovnim kreditima. Ovi zajmovi su obično manji od 25.000 kuna i nami