Financije

Burza krediti

Burza kredita je relativno novi oblik financiranja koji omogućuje pojedincima i tvrtkama da se povežu na online platformi i razmijene novac. Funkciju burze kredita možemo usporediti s funkcijom burze