Hepatitis E virusna infekcija jetre virusom HEV koji postoji kao četiri genotipa, od toga su 1 i 2 nađeni kod ljudi a 3 i 4 genotip kod domaćih i divljih životinja koja rijetko prelazi na ljude. Ovaj