Erizipeloid je akutna infekcija uzrokovana gram pozitivnim bacilom Erysipelothrix rhusiopathiae, koji dolazi u kontakt preko kontaminiranih životinjskih proizvoda ili kroz ogrebotine na koži. Erysipel