Sindrom karpalnog kanala ili sindrom karpalnog tunela nastaje uslijed pritiska na živac medianus u karpalnom kanalu na šaci. Ovaj sindrom smatra se jednom od bolesti modernog čovjeka, sve se češće poj