Što se do sada smatralo inteligencijom?
Inteligencijom se još donedavno smatrao onaj racionalni dio nas.
Spomenimo najvažnije aspekte inteligencije:

snalaženje u novoj situaciji,
osjetljivos