Prebijanje kredita i ostalih dugova je postupak koji omogućuje klijentima da spoje sve svoje dugove u jedan kredit s nižom mjesečnom ratom i jedinstvenom kamatnom stopom. To znači da klijenti više neć