Doxorubicin u sebi sadrži tvar koja se zove doksorubicin. Doxorubicin pripada u skupinu lijekova koja se zove citotoksični lijekovi. Lijek se najčešće primjenjuje kod osoba koje primaju kemoterapiju.