Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐOVIĆ

Prezime Đović predstavlja jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u regiji Balkana, posebno u Crnoj Gori. Ovo prezime ima bogato i zanimljivo porijeklo koje ukazuje na istorijske i kulturne ut