Iz dana u dan postajemo sve više osviješteni o tome kako naše djelovanje ima utjecaj na naš okoliš, posebice kada je u pitanju zagađenje okoliša. Tekstilna industrija, posebice trenutna, takozvana brz