Polovica muškaraca danas pati od nemogućnosti postizanja i isto tako održavanja erekcije. U ovu skupinu možemo ubrojati muškarce u dobi od 40 do 70 godina. Nažalost, sve je više slučajeva gdje se i pu