Zanimljivosti

Kako je napravljen prvi toplomjer

Iako se polaganje dlana na čelo u cilju provjere imate li temperaturu pripisuje ljudima u Antici, ono se zadržalo do dana današnjega. Unatoč cijele palete starih i novih toplomjera prvo djetetu pipamo