Ako vas zanima što je to digitalni signal i gdje okrenuti antenu za digitalni signal onda pročitajte ovaj tekst. Digitalni signal je vrsta signala koji predstavlja podatke kao niz diskretnih vrijednos