Dijabetes je skupina metaboličkih poremećaja koje karakterizira visoka razina šećera u krvi tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Simptomi često uključuju učestalo mokrenje, pojačanu žeđ te pojačan ape