Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Davor

Ime Davor je muško ime slavenskog porijekla koje se sastoji od dvije riječi: "dav" što znači "davati" i "bor" što znači "boriti se". Dakle, značenje imena Davor je "onaj koji daje borbu" ili "borac".