Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DAVIDOVIĆ

Prezime Davidović spada među najčešća prezimena u Srbiji, a pojavljuje se i u drugim zemljama Balkana, poput Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prezime Davidović ima hebrejsko porijeklo, a odnosi se na b