Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DAVID

Prezime David jedno je od najčešćih prezimena u svijetu, a prema nekim statistikama nalazi se na drugom mjestu po učestalosti u Velikoj Britaniji. No, odakle potječe prezime David i što ono zapravo zn