Zanimljivosti

Psalam 132 - 132. poglavlje

Psalm 132 je jedan od najstarijih pohodnih psalama, a njegovo porijeklo seže u vrijeme kada je kralj David tražio mjesto za postavljanje Arke Saveza. Arka Saveza bila je drvena kutija u kojoj su se ču